VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Kroužek mládeže

Jak se vodník Michal nemohl dočkat.

Jak se vodník Michal na soutickém „Donáťáku“ nemohl dočkat.

Po nepřívětivé zimě se Michal rozhodl provést inventuru rybí obsádky. Vše bylo v pořádku. Kapři, amuři, líni a všechna ta rybí čeládka přečkala zimu dobře. Při rozhovoru s nejstarším kaprem Honzou si Michal povzdechl. „Copak nás asi letos čeká? Zda se budou na „Donáťku“ konat všechny ty akce, o nichž hovořil předseda Jiří Říha na výroční členské schůzi? Musíme se na to dobře připravit.“ Spokojeně bafal ze své dýmky. Začalo poučování a nabádání meších kaprů k opatrnosti při shánění potravy.  „Pozor na červy, žížaly a zejména brambory!“ Na záludnost těchto lákavých nástrah doplatilo vloni několik i starších kaprů.“ A jak ten čas běžel, byl tu Michalem očekávaný měsíc květen, kdy soutičtí rybáři pořádají akci: „Ve vodě nežijí jen vodníci.“ Akci vymysleli středočeští rybáři na Územním svazu a tato akce se rozšířila do většiny místní rybářských organizací. Vždyť i zásluhou „Vodníků“ přijala soutická rybářská organizace řadu mladých rybářů. Ne jinak je tomu i v celém kraji.  Z přemýšlení vyrušil Michala hukot nákladního auta. Vystrčil hlavu nad hladinu a vidí na autě nápis „Přeprava živých ryb“.  „Už je to tady.“ Mumlal si Michal pod vousy. „Ale co to? Automobil se u rybníka nezastavil. To asi nasazují rybáři ryby na Sázavu?“  Řidič auta Lukáš Chamlár jen Michalovy zamával na pozdrav a jel dále. Michal zalezl zpět do svého příbytku a bylo mu do breku.

V červenci se na „Donáťku“ konaly dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo 52 děti. Děti celé nedělní odpoledne lovily ryby.

DSCN2711

 

„To ale není ono“ smutnil Michal. Vodním telefonem se dotazoval sousedních vodníků na konání  akcí. Všude již akce pro děti proběhly. Tak když přišel hospodář Exner na pravidelnou kontrolu zdravotního stavu ryb, osmělil se Michal. „Libore, letos nepřijedou děti na akci Vodníků?.“ „Neboj se Michale! Výbor naší rybářské organizace plánuje tuto akci až na 25. září 2019!“ seznámil se situací hospodář Exner. A opravdu se tak stalo. Ve středu 25. září 2019 se k rybníku houfovali nejprve funkcionáři rybářů, kteří měli akci na starost. Místopředseda Ševeček vezl opékáky  na buřty, Fanda Horáček štípal dříví na oheň. Jarda Nerad přivezl buřty i další potraviny. „Vejboři“ se opravdu snažili co nejlépe akci připravit. Pak přijela paní učitelka Šárka Adamcová se svým manželem. Paní učitelka připravila pro děti soutěže v poznávání ryb, částí rybího těla, vodních rostlin a organizmů žijících ve vodě. Po příjezdu dětí je jednatel Seidl přivítal a seznámil s programem. A už to u rybníka svištělo. Děti plnily různé úkoly. Michal usedl na čestné místo a spokojeně pozoroval soutěžící děti. Soutěží se zúčastnilo 43 dětí z vlašimské ZŠ Sídliště.  Dopoledne uteklo jako voda. Při odjezdu mávaly Michalovi na pozdrav. „Tak zase za rok!“ opětoval pozdravy Michal. „A nezapomeňte Petrův zdar!“

DSCN2877

DSCN2880

DSCN2853

DSCN2845

 

Za soutické rybáře Václav Seidl

 

Vodník Michal 2018

Vodník Michal na soutickém „Donaťáku“ po roce – 68 dětí

Stalo se již tradicí, že vodník Michal vítá každý rok v červnu lidský „potěr“ na rybníce „Donáťáku“ v Souticích, aby se dozvěděl, kolik dětí se věnuje rybařině, jaké dovednosti se naučily ve škole, co vědí o přírodě.

Jemu svěřená rybí obsádka přečkala ten rok celkem dobře. Sice se střídaly teploty jak na houpačce, ale on se snažil o ně pečovat i s pomocí soutických „fišmistrů“. Kapr Pepík i štika Miluška si péči pochvalovali. I oni se těšili na návštěvu dětí, protože věděli, jak bude bohatá nabídka stravy i její pestrost. Měli také zkušenosti s obezřetným ukořistěním návnady, aniž by to rybář poznal. Školení od Michala přinášelo své ovoce.

Ve středu 6. června 2018 brzy ráno se začínali k rybníku trousit první rybáři. Předseda Říha zkontroloval přípravy na očekávanou návštěvu. Za ním veze buřty Fanda Šandů s Jardou Neradem. Stav příprav přišel zkontrolovat i „revizák“ Pepa Petrů. Václav Ševeček dovezl „opékáky“ na buřty. No, všichni se snažili vytvořit co nejlepší podmínky pro děti.

A už tu byly děti z první, čtvrté a páté třídy Základní školy v Trhovém Štěpánově se svými učiteli. Jednatel soutické rybářské organizace Seidl je přivítal a vysvětlil, že akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ se koná pod patronací Středočeského územního svazu, který má zájem na práci s mládeží. Michal pozorně poslouchal, pokuřoval z fajfky a uznale pokyvoval hlavou.  Jednatel jim zároveň představil paní učitelku Šárku Adamcovou, jež je „duší“ a organizátorkou dovednostních soutěží. Děti byly rozděleny do skupin a v jednotlivých stanovištích poznávaly vodní rostliny, vodní živočichy, časti rybího těla, rybolovné techniky.

O přestávce si děti opekly buřty. V další části dopoledne si zachytaly ryby. Bylo chyceno několik pěkných kaprů a amur. Dopoledne uběhlo jako voda. Na závěr děti obdržely diplomy, upomínkové předměty a cukrovinky. Akce se zúčastnilo 68 dětí, které při odjezdu mávaly Michalovi na pozdrav.  „Tak za rok nashledanou!“ odpovídal vodník Michal.

Václav Seidl, MO Soutice

   

Vítání prázdnin

V sobotu dne 3. července 2017 uspořádal Obecní úřad v Souticích za podpory místních spolků akci: „Vítání prázdnin.“ Na této akci se podílela i naše rybářská organizace. Pro děti byly uspořádány soutěže v poznávání ryb, částí rybího těla, rostlin a živočichů žijících kolem vody. Byla zde prezentována i činnost MO. Akcei zabezpečil hospodář Libor Exner

.vítání léta 2vítání léta

Vodníci 2017

DSCN0902

 

 

 

 

 

 

 

Jak se vodník Michal nemohl dočkat. 

Když v roce 2016 chtěl předseda soutických rybářů Řiha uspořádat akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“, musel požádat o pomoc vodníka Michla na „Donáťáku“. Bylo to trochu přemlouvání a přesvědčování o významu akce pro děti. Michal bafal ze své dýmky a přemýšlel, jak poučit tu rybí obsádku o chování pod hladinou. Argumentem předsedy bylo, že akci vymyslel sám předseda středočeských rybářů Dušan Hýbner. Michal na to pravil „Já si ještě zavolám přes Vodafon do Lahovic vodníkovi Ivanovi, který je můj nadřízený, zda na mne neděláte nějakou boudu.“ A tak se stalo. Akce se v minulém roce povedla. Chlapci ze soutické rybářské organizace se mohli přetrhnout, aby tomu „člověčímu“ potěru vytvořili co nejlepší podmínky. I paní učitelky ze ZŠ Trhový Štěpánov byly spokojené, tak se všichni s Michalem dohodli, že akci v dalším roce uspořádají opět. Čas běžel jako splašený a když se na „Donáťáku“ koncem měsíce července uskutečnily pravidelné závody pro děti, byl Michal spokojený. Sice mu ubylo pár kaprů, které varoval o nebezpečnosti nástrah, ale od rybářů dostal novou násadu ryb, kterou vysadil Jarouš Vilímovský. Musel je vychovávat, pečovat o ně. Došlo i na pravidelné poučování o potravě a způsobu přezimování. Po prvním podzimním „siberáku“ byl u rybníka klid. V kamnech Michala se vesele topilo a sem tam připlul na návštěvu kapr Pepík, či plotice Miluška a vzpomínali na dobu hojnosti v letních měsících. Jejich „siestu“ přerušilo občasné praskání ledu od sportujících bruslařů. Na Silvestra je na chvilku z poklidného spánku vyrušilo bouchání soutického ohňostroje, i tak si připili všichni puškvorcovým likérem na rok 2017. Pak byl zase klid. „Ta zima se letos nějak natahuje,“ dumal Michal. „Zda soutičťí rybáři dodrží slib o vodnickém rybaření?“ Koncem měsíce března začal Martin Vesecký dělat pořádek kolem rybníka.  Michal tušil, že se bude něco dít. Došlo na sekání trávy a další přípravy. Michal se dozvěděl o konání dalšího ročníku akce: „Ve vodě nežijí jen vodníci“ Letos to bude slavnostnější, přijede starosta města Trhový Štěpánov pan Josef Korn, místostarostka paní Štěpánka Bézová, ředitelka ZŠ Benešov, Dukelská, Mgr. Procházková i další hosté. „To se musím hodně vycajchnovat.“ Po zimě uklidil kolem čepu, „vygruntoval plac“ u vrb. „Jak to ještě zlepšit?“ Sedl pod vrbu a napsal dopis do Jižních Čech. Adresa zněla: „Jakub Krčín, regent na panství pánů z Růže“. „Jakube přijeď, soutičtí  fišmistři rychtují parádní akci pro mládež“.  Po velkých přípravách sedl na vrbu a čekal.

Pak přišel ten dlouho očekávaný den. Ve středu 14. června 2017 byl u rybníka „fofr!“. Tu přijel Tonda Poláček a Franta Horáček s nějakým materiálem, Franta Šandů veze buřty a kde se vzal tu se vzal přijel i sám Jakub Krčín, až z jižních Čech. Nedlouho po osmé hodině přijela i pí. ředitelka Procházková se žáky ZŠ Benešov, Dukeslská, kteří začali připravovat výtvarné nádobíčko. Všechny přivítal za soutické fišmistry sám Jakub Krčín, regent na panství pánů z Růže a soutickém panství. Samozřejmě poděkoval Michalovi za avízo o akci a udělil mu absolutorium v péči o rybník „Donáťák“ i revír Sázava 8. Děti soutěžily v poznávání ryb, částí rybího těla, živočichů žijících kolem vody a došlo i na rybolov. Bylo uloveno několik kaprů, kteří neodolali nastraženým pochoutkám. Jeden šikovný kluk samou radostí nad uloveným kaprem prohlásil: “To bude děda koukat, až mu ukážu toho kapra. On chodí na ryby a nic nechytí.“  V tu chvíli se rozzářily oči štěstím soutickým „fišmistrům“ i samotnému Michalovi. Z jeho fajfky šlo jedno kolečko dýmu za druhým. V této bohulibé chvíli nelze než vzpomenout na slavného rybáře a spisovatele Otu Pavla. Ve své knížce: „Jak jsem potkal ryby“, píše: „Každý kluk nebo holka se stane rybářem, když jeho táta nebo děda chodí na ryby.“ Dnes rodiče zastoupili rybáři ze Soutic.

Na rybách lze zažít krásné chvíle, daleko od dnešních problémů, daleko od mediálního podání světa, od klamu a arogance moci, daleko od sobectví a nesnášenlivosti.

Na závěr krásného dopoledne předal pan předseda Jiří Říha, pan starosta města Trhový Štěpánov Josef Korn a místostarostka Štěpánka Bézová dětem propagační materiály o rybářství. Došlo na loučení. Michal zvážněl, chtěl si užít té lidské „chamradi“ ještě více, ale co naplat. „Tak zas za rok. Poděkujte paní Šárce Adamcové,  která  dala duši všem soutěžím a  přivezte mi nějaký lepší tabák! Ať Vás zdraví a láska k přírodě provází!“

 

Za soutické rybáře Vašek Seidl

 

 

DSCN1087

 

DSCN0908

 

 

DSCN1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodníci v Souticích

DSCN1379

MO ČRS Soutice, uspořádala ve středu dne 22.června 2016 pro děti 1. a 4. třídy ZŠ v Trhovém Štěpánově na rybníce: „Donáťáku“ akci: „Ve vodě nežijí jen vodníci.“ Akce se zúčastnilo 46 děti. Poznávaly ryby, části rybího těla, rybolovnou techniky a způsoby lovu ryb. Došlo i na opékání vuřtů. Děti si mohly chytit kapra. Akce se líbila. Poděkování patří pí. Mgr. Šárce Klimešové a deváťákům ZŠ Benešov, Dukelská  za přípravu soutěží a členům výboru MO za organizaci akce. Akce bude zveřejněna v časopise Rybářství č. 8 (srpen 2016).

DSCN1224

 

 

Kroužek mládeže MO ČRS Soutice

 

pravidelně pracuje od roku 2002. O zlepšení činnosti se velkou měrou zasloužil p. Jaroslav Bouma

ze Zruče nad Sázavou. Jako dlouholetý učitel a pracovník s mládeží věděl jak podchytit zájem dětí

o rybařinu a životní prostředí. Pan Bouma také získal pro práci s mládeží další členy výboru MO ČRS.

Zapracoval p.Pavla Mikeše a Ondřeje Ševečka, kteří v současnosti vedou mládežnický kroužek.

V zimním období se kroužek schází jedenkrát za tří týdny v ZŠ Trhový Štěpánov. Děti se učí základní

rybářské dovednosti, učastní se výkendových akcí na mimopstruhových vodách, výkendového

soustředění v Nymburce, učí se vztahu k přírodě. Činnost kroužku dotuje výlučne MO ČRS.

Každoročně na konci měsíce července mohou děti prokázat své získané dovednosti při rybářských

závodech na rybníce „Donáťáku“ v Souticích.

 _igp5008

Předseda MO ČRS p.Jiří Říha a předseda RK MO ČRS p.Josef Petrů při předávání cen účastníkům Rybářských závodů mládeže v roce 2010._igp5009

Další účastníci závodů  a ředitel závodů ing. Antonín Kadleček.