VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Na výroční členské schůzi ČRS z.s., Místní organizace Soutice konané v sobotu dne 2.dubna 2022 v KD Nesměřice byl zvolený nový výbor  na období 2022 – 2026 ve složení:

           JIří  Ř í h a                                                           předseda 

          Václav   Š e v e č e k                                          místopředseda

          Libor   E x n e r                                                   hospodář

          Václav    S e i d l                                                  jednatel

            Pavel     M i k e š       st.                                    členové

            Pavel     M i k e š       ml.

            Jiří       N e r a d

            Ondřej     Š e v e č e k

            Eduard    Š u p í k

            Martin     V e s e c k ý

            Bohuslav    V l a s á k

            Augustin     Z e l e n k a 

K O N T R O L N Í      K O M I S E

             Lukáš       K u č e r a                  –     předseda

             Petr      Č e r m á k                           členové

             Jaroslav     N e r ad 

Výbor 2022