VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

vaclavseidl

Krajský přebor v přívlači 29.7.23

Ve dnech 29. – 30. 7. 2023 se uskutečnil na revíru Sázava 8 krajský přebor SÚS v přívlači, jenž pořádala MO Soutice. Připravili nám super závod na výborně zarybněné Sázavě pod jezem u Chabeřického mlýna.Do závodu se přihlásilo 20 soutěžících, z toho tři ženy. Závodní tratě se vyznačily v délce bezmála 2,5 km, kde se hloubka pohybovala od 10 cm až do 1,5 m a všichni měli umožněno brodění! Všechny sektory byly řádně vysekány a označeny. Tímto bych chtěl poděkovat přátelům ze Soutic jmenovitě Lukáši Kubínovi a Davidu Vojtíškovi.

V sobotním závodu se hned od prvních minut lovily pěkné ryby. Převážně byl zastoupen jelec tloušť. Rovněž se ulovili pstruzi obecní a duhoví, lipani, okouni, boleni, oukleje a spoustu dalších druhů ryb včetně jedné slunečnice pestré a střevle potoční.  Naloveno bylo celkem 2 183 kusů ryb!

Největší rybou v sobotu byl tloušť 31 cm, kterého ulovil Martin Šoltys z MO Kladno.

Sobotní výsledky KP – 1. závod:   

Muži

1. Josef Prokop MO Český Šternberk, 2. Karel Frelich MO Bakov nad Jizerou, 3. Martin Svoboda MO Lahovice.

Ženy

1. Hana Hoffmannová, 2. Daniela Truhlářová, 3. Jana Vestfálová všechny MO Vlašim.

V neděli se pokračovalo dále po proudu a odpoledne stejně jako v sobotu ráno. I když nás v ranním druhém a odpoledním druhém kole trochu potrápil déšť, tak i přesto intenzita úlovků byla výborná.  V neděli se celkem ulovilo 842 kusů ryb.

Největší rybou v neděli byl pstruh duhový 36 cm, kterého ulovil Roman Průša z MO Vlašim.

Nedělní výsledky KP – 2. závod:

Muži:

1. Martin Svoboda, 2. Josef Prokop, 3. Ondřej Havel MO Říčany.

Ženy:

1. Hana Hoffmannová, 2. Jana Vestfálová, 3. Daniela Truhlářová.

Celkově – Krajský přebor SÚS 2023:

Muži:

1. Josef Prokop, 2. Martin Svoboda, 3. Karel Frelich, 4. Ondřej Havel, 5. Jan Kareš MO Kutná Hora.

Další pořadí viz. tabulka v příloze.

semax_2461b7562d

semax_6614d6eca7

semax_b0052a8386

 

Rybářské závody 29.-30.7.23

Místní organizace Soutice uspořádala ve dnech 29.- 30. 7. 2023 propagační rybářské závody na rybníce „Donáťáku“ v Souticích. V sobotu byly závody pro dospělé a v neděli rybařily děti.

Za nestálého počasí byla ryba při chuti, a tak bylo uloveno kolem 60 kaprů v průměrné hmotnosti 2,5 kg.

V sobotu vyhrál závody pan Slanař z Loun, na druhém místě se umístil pan Vilímovský ze Soutic a třetí pan Semerád z Vlašimi.

Dětské závody vyhrála domácí Šárka Vesecká.

Pro všechny dětské účastníky byly připraveny ceny v podobě rybářských potřeb a propagačních předmětů.

Za dobrou přípravu a průběh závodů patří dík organizátorům, zejména hospodáři Liboru Exnerovi, dále Pavlu Milkešovi a Lukáši Kučerovi.

Díky patří rovněž všem sponzorům závodů. DSCN4010

DSCN4017

DSCN4046

DSCN4056

Vydařená brigáda na čištění řeky Sázavy

Po velmi deštivém pátku, se v sobotu dne 15. dubna 2023 sešlo v 8.00 hod. na návsi v Souticích 42 soutických rybářů, aby vyčistili od odpadků břehy svěřeného rybářského revírů Sázava 8 (revír 411 079). Mezi účastníky byl i pan Josef Tichý z Vlašimi, pracovitý a skromný rybář, kterému bylo letos 84 let. Účastníci brigády byli hospodářem Liborem Exnerem rozděleni do čtyř skupin a vysláni na určené úseky řeky. Celkem bylo sebráno asi 430 kg odpadu (vesměs plastové a skleněné lahve, tašky a další obaly, ale i železný odpad a automobilové pneumatiky. Všem brigádníkům patří velký dík.IMG_20230415_080256

IMG-20230415-WA0005

IMG-20230415-WA0016

IMG-20230415-WA0026

IMG-20230415-WA0013

 

 

Výroční schůze

V sobotu dne 25.3.2023 se v sále hotelu Rabbit Trhový Štěpánov sešlo 97 členů ČRS z.s., Místní organizace Soutice. Schůze se konala od 14.00 hod. Zprávu o činnosti v roce 2022 a plán práce na rok 2023 přednesl předseda MO pan Jiří Říha. Kladně hodnotil akce na ochranu životního prostředí jako např. Čistá Sázava 2022 a zároveň pozval členy na další ročník, který se bude konat v sobotu dne 15.4.2023. Ve své zprávě dále uvedl činnost vyšších svazových orgánů i situaci se systémem RIS. Hospodář pan Libor Exner seznámil s plněním zarybňovací povinnosti v minulem roce, prodej povolenek, výlovy rybníků a další hospodářské záležitosti. Finanční zprávu přednesl jednatel Václav Seidl. Rok skončil v zisku a tento zisk bude přidělen rezervnímu fondu. V diskuzi vystoupil hospodář ČRS z.s., SÚS pan Milan Štěpnička, který poopravil informace o RISu a současném stavu jeho vývoje, zdůvodnil zvýšení ceny členské známky a povolenek, činnost svazového příkazce a jiné aktu otázky z pohledu SÚS. Předseda DK p. Lukáš Kučera seznámil s činností DK a uvedl příklady trestů při nedodržování bližších podmínek výkonu rybářského práva i samotného zákona. Účastníci VČS závěrem schválili usnesení.
IMG-20230325-WA0009
IMG-20230325-WA0014
IMG-20230325-WA0019
IMG-20230325-WA0017
IMG-20230325-WA0013

Začalo zaryňování

Ve čtvrtek dne 23.března 2023 jsme do svěřeného revíru Sázava 8 (411 079) nasadili 110 kg tržní štiky. Vysazení provedli pan Antonín Poláček a František Horáček.

IMG-20230325-WA0004

IMG-20230325-WA0006

Výbor MO zvolený na VČS dne 2.4.2022

Na výroční členské schůzi ČRS z.s., Místní organizace Soutice konané v sobotu dne 2.dubna 2022 v KD Nesměřice byl zvolený nový výbor ve složení:

  JIří  Ř í h a                                                           předseda 

          Václav   Š e v e č e k                                          místopředseda

          Libor   E x n e r                                                   hospodář

 Václav    S e i d l                                                  jednatel

Pavel     M i k e š       st.                                    členové

            Pavel     M i k e š       ml.

            Jiří       N e r a d

            Ondřej     Š e v e č e k

            Eduard    Š u p í k

            Martin     V e s e c k ý

            Bohuslav    V l a s á k

            Augustin     Z e l e n k a 

K O N T R O L N Í      K O M I S E

 Lukáš       K u č e r a                  –     předseda

             Petr      Č e r m á k                           členové

             Jaroslav     N e r ad 

 

 

Štika Jirky Čermáka

Že lze ulovit v našem revíru Sázava 8 ( 411 079), trofejní rybu svědčí úlovek našeho dlouholetého člena pana Jiřího Čermáka ze Zruče nad Sázavou (má chalupu v Černýši). Ve čtvrtek dne 8. prosince 2022 v odpoledních hodinách ulovil na revíru Sázava 8 štiku o délce 106 cm a váze 10,5 kg. Blahopřejeme!

štika Jiřího Čermáka  8.12.22

Padoustve z Kácova

Dne 30.10.2022 mám dovezli z ČRS MO Kácov (Josef Klimpera st. a Josef Klimpera ml.) 5 000 ks padoustve (16 kg), latinsky Vimba vimba, které jsme vysadili do revíru Sázava 8 (411 079). Padoustve byly ve vynikajícím zdravotním stavu o velikosti 6-8 cm. Do skupiny obyčejnějších kaprovitých ryb je třeba řadit i podoustev, které rybáři jsou zvyklí říkat „paroustev“, jak ji jmenuje vedle prvního jména Frič. Upomíná sice poněkud na cejny, ale tělo má již mnohem nižší, protáhlejší.

IMG_20221030_155514

 

 

 

IMG_20221030_155455

Výlov Munického rybníka 28.10.2022

Dne 28.10.2022 jsme uspořádali zájezd na výlov „Munického rybníka“ u Hluboké nad Vltavou. Odjezd by v 07.00 hod. z návsi v Souticích. Zájezdu se zúčastnilo 44 občanů. Po příjezdu k rybníku účastníci sledovali provedení zátahu na rybníce, brakaci (třídění) ryb a odvoz do sádek. Na hrázi byly stánky z rybími pochutinami a vyhrávala country kapela. Koho přestalo bavit sledování průběhu výlovu, mohl navštívit nedaleký zámek Ohrada, kde jsou expozice o historii rybářství, myslivosti a ochraně přírody. Všem účastníkům se zájezd líbil. Za organizaci zájezdu patří poděkování hospodáři panu Liboru Exnerovi, který pořídil i následující obrázky.

IMG-20221029-WA0001

 

IMG-20221029-WA0023

IMG-20221029-WA0026

IMG-20221029-WA0013

 

IMG-20221029-WA0018

Cejn z Pohořelic

V pátek dne 21.10,2022 jsme do rybářského revíru Sázava 8 (411 79) nasadili 1 000 kg cejna velkého o průměrné hmotnosti 1 ks = 1.5 kg. Je to již podruhé, kdy se nám podařilo zajistit krásnou ryby do řeky. Cejna vysadil hospodář pan Libor Exner a jednatel Seidl, Ryba byla v bezvadném zdravotním stavu.

IMG-20221021-WA0005

IMG-20221021-WA0010

IMG-20221021-WA0028

IMG-20221021-WA0020

 

IMG-20221021-WA0028