VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

vaclavseidl

1 2 3 8

Výstava o rybařině

 

Naše MO ČRS Soutice připravila ve spolupráci s MO Kladruby výstavu o historii a současnosti sportovního rybolovu na Štěpánovsku. Vernisáž této výstavy se konala v sobotu dne 16. listopadu 2019 od 16.00 hodin. Na vernisáži jsme mohli přivítat starostu města Trhový Štěpánov pana Josefa Korna, místopředsedu ČRS, SÚS pana Radka Zahrádku.

Vernisáž zahájila pí. Vlasáková, vedoucí Muzea Štěpánovska. Poté uvedl jednotlivé sekce výstavy jednatel MO Soutice Václav Seidl. Předseda MO Kladruby, Tomáš Kučera, seznámil přítomné s historií a činnosti hendikepovaných  rybářů z Kladrub. Na vernisáži vystoupili i hosté – pan Josef Korn i pan Radek Zahrádka.

Cílem výstavy je přiblížit činnost našich rybářských organizaci široké veřejnosti. Výstava je otevřena ve všední dny od 08.00 hod. do 15.00 hod.  K návštěvě výstavy Vás zvou rybáři ze Soutic.

20191116_152124

 

Výlov rybníka „Kupsák“ 12.10.2019

Dne 12.10.2019 se sešlo 43 soutických rybářů k výlovu rybníka „Kupsák“ v KÚ Dubějovice. Než však mohl být zahájen vlastní výlov, musel být rybník „přistrojen“. Voda v rybníce se začala odpouštět již od neděle 6.10.2019. regulaci odpuštění vody zajišťoval hospodář Libor Exner a jednatel. K výlovu bylo v sobotu 12.10. t.r. přivezeno „nádobí“ panem Luxou s Černýše, čistou vodu do kádí zajistili p.Mikeš ml. a pan Šanda. Třídění ryb řídil místopředseda p. Václav Ševeček. Celkem bylo vyloveno 1 210 kg násadových kaprů a 200 kg bílé ryby. MO ČRS Vlašim jsme prodali 500 kg kaprů. Odvoz vylovených ryb provedl p. Pavel Mikeš ml a hospodář Exner. Výrobu a výměnu starých dluži do požeráku provedl pan Pavel Mikeš st.

DSCN2887

DSCN2893

DSCN2894DSCN2897DSCN2913

DSCN2905DSCN2921

DSCN2952DSCN2951

DSCN2914

Nasazení štiky

Dne 3.10.2019 jsme do svěřeného revíru Sázava 8 (411 079) nasadili 110 kg tržní štiky

DSCN2883

DSCN2886

 

Jak se vodník Michal nemohl dočkat.

Jak se vodník Michal na soutickém „Donáťáku“ nemohl dočkat.

Po nepřívětivé zimě se Michal rozhodl provést inventuru rybí obsádky. Vše bylo v pořádku. Kapři, amuři, líni a všechna ta rybí čeládka přečkala zimu dobře. Při rozhovoru s nejstarším kaprem Honzou si Michal povzdechl. „Copak nás asi letos čeká? Zda se budou na „Donáťku“ konat všechny ty akce, o nichž hovořil předseda Jiří Říha na výroční členské schůzi? Musíme se na to dobře připravit.“ Spokojeně bafal ze své dýmky. Začalo poučování a nabádání meších kaprů k opatrnosti při shánění potravy.  „Pozor na červy, žížaly a zejména brambory!“ Na záludnost těchto lákavých nástrah doplatilo vloni několik i starších kaprů.“ A jak ten čas běžel, byl tu Michalem očekávaný měsíc květen, kdy soutičtí rybáři pořádají akci: „Ve vodě nežijí jen vodníci.“ Akci vymysleli středočeští rybáři na Územním svazu a tato akce se rozšířila do většiny místní rybářských organizací. Vždyť i zásluhou „Vodníků“ přijala soutická rybářská organizace řadu mladých rybářů. Ne jinak je tomu i v celém kraji.  Z přemýšlení vyrušil Michala hukot nákladního auta. Vystrčil hlavu nad hladinu a vidí na autě nápis „Přeprava živých ryb“.  „Už je to tady.“ Mumlal si Michal pod vousy. „Ale co to? Automobil se u rybníka nezastavil. To asi nasazují rybáři ryby na Sázavu?“  Řidič auta Lukáš Chamlár jen Michalovy zamával na pozdrav a jel dále. Michal zalezl zpět do svého příbytku a bylo mu do breku.

V červenci se na „Donáťku“ konaly dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo 52 děti. Děti celé nedělní odpoledne lovily ryby.

DSCN2711

 

„To ale není ono“ smutnil Michal. Vodním telefonem se dotazoval sousedních vodníků na konání  akcí. Všude již akce pro děti proběhly. Tak když přišel hospodář Exner na pravidelnou kontrolu zdravotního stavu ryb, osmělil se Michal. „Libore, letos nepřijedou děti na akci Vodníků?.“ „Neboj se Michale! Výbor naší rybářské organizace plánuje tuto akci až na 25. září 2019!“ seznámil se situací hospodář Exner. A opravdu se tak stalo. Ve středu 25. září 2019 se k rybníku houfovali nejprve funkcionáři rybářů, kteří měli akci na starost. Místopředseda Ševeček vezl opékáky  na buřty, Fanda Horáček štípal dříví na oheň. Jarda Nerad přivezl buřty i další potraviny. „Vejboři“ se opravdu snažili co nejlépe akci připravit. Pak přijela paní učitelka Šárka Adamcová se svým manželem. Paní učitelka připravila pro děti soutěže v poznávání ryb, částí rybího těla, vodních rostlin a organizmů žijících ve vodě. Po příjezdu dětí je jednatel Seidl přivítal a seznámil s programem. A už to u rybníka svištělo. Děti plnily různé úkoly. Michal usedl na čestné místo a spokojeně pozoroval soutěžící děti. Soutěží se zúčastnilo 43 dětí z vlašimské ZŠ Sídliště.  Dopoledne uteklo jako voda. Při odjezdu mávaly Michalovi na pozdrav. „Tak zase za rok!“ opětoval pozdravy Michal. „A nezapomeňte Petrův zdar!“

DSCN2877

DSCN2880

DSCN2853

DSCN2845

 

Za soutické rybáře Václav Seidl

 

Podzimní nasazování ryb 2019

Dne 5.září 2019 jsme do svěřeného revíru Sázava 8 (411 079) nasadili 500 ks lipana

DSCN2765

DSCN2764

Dne 10. září 2019 bylo nasazeno 60 kg lína

DSCN2772

DSCN2769

A dne 12. září 2019 jsme nasadili do Sázavy 530 kg tržního kapra

DSCN2776

DSCN2779

Rybářské závody 2019

DSCN2697

Dne 27. – 28.7. 2019 jsme pořádali na rybníce „Donáťáku“ v Souticích rybářské závody. Tato každoroční společensko-sportovní akce se vydařila. Bylo uloveno velké množství kaprů. Dík za pořádání závodů patří všem, kteří přiložili ruku k dílů. Dík patří i sponzorům za podporu a finanční pomoc.

DSCN2671

DSCN2676

Za Jaroslavem Vilímovským

Dne 5.dubna 2019 zemřel dlouholetý člen výboru a účetní MO ČRS Soutice – pan Jaroslav Vilímovský. Pohřeb zesnulého se koná v pátek dne 12.dubna 2019 v Souticích.

vilimovsky jar

Co o naší VČS napsal web SÚS

Dne 30. 3. 2019 se v KD Neměřice konala členská schůze MO Soutice. Do sálu kulturního domu dorazilo celkem 91 členů, což znamenalo účast 24,5 %.

Z pozvaných členů se dostavili zástupci MO Český Šternberk pan Milan Štěpnička st., MO ČRS Zruč nad Sázavou pan Petr Novák, Myslivecký spolek Soutice pan Jiří Petrů a za SÚS pan Milan Štěpnička ml.

Řízením schůze byl pověřen místopředseda Václav Ševeček, který přivítal všechny přítomné včetně jednotlivých hostů. Z důvodu nedostatečného počtu členů bylo jednání odloženo o 15 minut, aby byla členská schůze usnášení schopná.

Po uplynutí této doby následovaly jednotlivé zprávy, dle předloženého a schváleného programu. V prvním bodě uctili všichni přítomní památku zesnulých členů od poslední členské schůze.

Pak vystoupil předseda Jiří Říha se zprávou o činnosti za předešlé období.  Byly předneseny cíle ČRS, které vyšly ze sněmu ČRS a byl představen nově zvolený předseda ČRS. Dále se předseda pozastavil nad konferencí SÚS. Zde představil schválení nového Fondu na nákup vodních ploch a připravované změny v pstruhovém hospodaření. Zhodnotil činnost MO, kde konstatoval, že současný stav členské základny v počtu 399 členů všech věkových kategorií je historické maximum. Z tohoto počtu je 18 žen a 23 dětí a probral podrobné složení základny, dle věkové struktury a též trvalých pobytů jednotlivých členů. MO má členy i v jiných koutech republiky, jako je třeba Česká Lípa či Liberec.

Zhodnotil závody na rybníku Donaťák, které MO pořádá pro širokou i nerybářskou veřejnost. Tato akce si za dobu svého pořádání získala velkou tradici a oblibu v širokém okolí. Předseda okomentoval uspořádanou akci „Vodníci“, která byla určena pro první ročníky ZŠ Trhový Štěpánov. Konaná akce sklidila výborný ohlas nejen od dětí, ale též i učitelského sboru. Seznámil přítomné s výsledky závodního družstva LRU přívlač a jejich činností. V závěru své zprávy všem poděkoval za účast a popřál krásnou rybářskou sezónu 2019.

Pak následovala finanční zpráva, kterou přednesl Pavel Kulík. Seznámil s podrobným čerpáním rozpočtu v roce 2018 a konstatoval, že rok skončil přebytkem. Rozpočet na rok 2019 předložil též jako přebytkový.

Poté se ujal slova hospodář Libor Exner a podrobně rozebral plnění zarybňovací povinnosti. I při neplnění u parmy bylo zarybnění splněno na 130 %.

Následovalo jeho vyhodnocení úlovků na revírech MO. Též zazněly změny BPVRP, které platí od 1. 1. 2019, proběhla informace o možnosti výdeje RL na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou. První část schůze zakončil pan Josef Petrů zprávou dozorčí komise, kde hlavně upozornil všechny na důkladné prostudování BPVRP na jednotlivých revírech před zahájením lovu.

Jako první v diskuzi vystoupil jednatel Mgr. Václav Seidl, který podrobně zhodnotil vývoj členské základny od roku 2000, kdy byl stav 250 členů. Dále probral úkoly uložené konferencí SÚS pro MO a jejich plnění. Pozastavil se nad specifikami jejich revírů, kdy hlavně tok Sázavy je ovlivňován odpouštěním spodní vody z VD Želivka. Probral příchod elektronické komunikace mezi MO a SÚS. Dále s pozdravy vystoupili přítomní hosté a poděkovali výboru za pozvání.

Poté jsem vystoupil osobně, kdy jsem předal zdravici od výboru SÚS a jeho předsedy a též poděkoval výboru za pozvání. Seznámil jsem přítomné s prací výboru SÚS a sekretariátu. Musel jsem upřesnit některé věci, které zazněly od řečníků předemnou, a to ohledně Fondu na nákup vodních ploch a jeho plnění, BPVRP a systému redistribuce. Představil jsem nově zakoupenou pískovnu, možnosti dotačních titulů. Uvedl jsem též pokračování vícezarybnění revíru Sázava 8 ze zdrojů SÚS v podobě 100 kg pstruha obecného, které výbor ÚS ve spolupráci s odborem čistoty vod organizuje již třetím rokem.

V usnesení bylo odsouhlaseno přispění do Fondu nákupu vodních ploch částkou 4 000,- Kč.

Nasadili jsme 2 000 bolenů

Dne 18. března 2019 nám technik ÚS Prahy p. Lukáš Chamlár dovezl 2 000 ks bolena ročka. Bolena ročka máme každý rok dle zarybňovacího plánu vysadit 1 000 ks. Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2018 nevysadili žádného bolena, byla v letošním roce dodávka zvýšena o dluh z minulého roku. Bolen byl vysazen na soutok Želivky a Sázavy. Vysazování se zúčastnil hospodář Libor Exner a jednatel MO.

DSCN2494

DSCN2495

DSCN2490

1 2 3 8