VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Aktuální informace

Brigáda 22.4.2017

V sobotu dne 22.dubna jsme uskutečnili další brigádu pro pí.Horskou. U soutického zámku jsme prořezávali nálety dřevin. Vyčistil se poměrně velký úsek zámeckého parku. V letošním roce jsme tak splnili závazek daný pí. Horské. Naše spolupráce s majitelkou velkostatku je tak na dobré úrovni a máme zajištěn pronájem rybníka „Donáťák“ na další roky.

DSCN0758DSCN0755DSCN0754

Výlov rybníka „Nový“

Podzim je časem sklizně. Každoročně pořádají rybáři výlovy rybníků. Soutičtí rybáři v letošním roce lovili rybník „Nový“ v Katastrálním územní Trhový Štěpánov. Rybník se začal „strojit“ již v neděli 9.řijna 2016. Postupně se odpouštěla voda, připravoval „požerák“. Tuto celotýdenní práci zajištovali Mikeš Pavel starší a mladší. Vlastní výlov začal 15. října 2016 v 08.00 hodin. Sešlo se 30 rybářů, kteří se rozdělili do tří skupin. První skupina vedená hospodářem Liborem Exnerem v lovišti provedla „sháňku“ ryb a jejich odlovení kesery. Druhá skupina dopravovala ryby na hráz, kde místopředseda Vašek Ševeček řídil třídění ryb podle druhů, rybářsky zvanou „brakaci“.  Další skupina dopravovala ryby do řeky Sázavy č.8 na pravidelné zarybňování. Řidič František Šanda svou zkušeností profesionálního „šoféra“ byl vždy včas a bezpečně jak u rybníka, tak i řeky.  Koordinaci všech skupin prováděl bedlivým okem předseda Jiří Říha. Muselo se postupně v časovém sledu synchronizovat – odlov, brakaci i dopravu do řeky. Výlov se zdařil. Bylo odloveno 1400 kg karasa stříbřitého, 700 kg kapra tržního, 70 kg amura a 40 kg candáta. Poděkování rybářů patří ZD Trhový Štěpánov a.s., která zapůjčila vozidlo na dopravu a MěÚ Trhový Štěpánov za pomoc s odpuštěnou vodou pod hrází, aby nedocházelo k zaplavování přilehlých pozemků.

DSCN0388DSCN0304DSCN0307DSCN0334DSCN0314DSCN0328DSCN0374

Změna vyhlášky

vyhláška

Datum: 20.04.2016
Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě  uvedena původní úprava.

David Zdvořáček, právník Rady

Rybářské závody 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ve dnech 26.7. – 27.7.2014 se konaly Rybářské závody 2014. V sobotu 26.7. se závody, od 13.00 hod.. konaly pro dospělé rybáře a v neděli 27.7. byly závody pro děti. Za pěkného počasí se zúčastnilo celkem 80 rybářů. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení.