VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Aktuální informace

1 2 3 5

Za Jaroslavem Vilímovským

Dne 5.dubna 2019 zemřel dlouholetý člen výboru a účetní MO ČRS Soutice – pan Jaroslav Vilímovský. Pohřeb zesnulého se koná v pátek dne 12.dubna 2019 v Souticích.

vilimovsky jar

Co o naší VČS napsal web SÚS

Dne 30. 3. 2019 se v KD Neměřice konala členská schůze MO Soutice. Do sálu kulturního domu dorazilo celkem 91 členů, což znamenalo účast 24,5 %.

Z pozvaných členů se dostavili zástupci MO Český Šternberk pan Milan Štěpnička st., MO ČRS Zruč nad Sázavou pan Petr Novák, Myslivecký spolek Soutice pan Jiří Petrů a za SÚS pan Milan Štěpnička ml.

Řízením schůze byl pověřen místopředseda Václav Ševeček, který přivítal všechny přítomné včetně jednotlivých hostů. Z důvodu nedostatečného počtu členů bylo jednání odloženo o 15 minut, aby byla členská schůze usnášení schopná.

Po uplynutí této doby následovaly jednotlivé zprávy, dle předloženého a schváleného programu. V prvním bodě uctili všichni přítomní památku zesnulých členů od poslední členské schůze.

Pak vystoupil předseda Jiří Říha se zprávou o činnosti za předešlé období.  Byly předneseny cíle ČRS, které vyšly ze sněmu ČRS a byl představen nově zvolený předseda ČRS. Dále se předseda pozastavil nad konferencí SÚS. Zde představil schválení nového Fondu na nákup vodních ploch a připravované změny v pstruhovém hospodaření. Zhodnotil činnost MO, kde konstatoval, že současný stav členské základny v počtu 399 členů všech věkových kategorií je historické maximum. Z tohoto počtu je 18 žen a 23 dětí a probral podrobné složení základny, dle věkové struktury a též trvalých pobytů jednotlivých členů. MO má členy i v jiných koutech republiky, jako je třeba Česká Lípa či Liberec.

Zhodnotil závody na rybníku Donaťák, které MO pořádá pro širokou i nerybářskou veřejnost. Tato akce si za dobu svého pořádání získala velkou tradici a oblibu v širokém okolí. Předseda okomentoval uspořádanou akci „Vodníci“, která byla určena pro první ročníky ZŠ Trhový Štěpánov. Konaná akce sklidila výborný ohlas nejen od dětí, ale též i učitelského sboru. Seznámil přítomné s výsledky závodního družstva LRU přívlač a jejich činností. V závěru své zprávy všem poděkoval za účast a popřál krásnou rybářskou sezónu 2019.

Pak následovala finanční zpráva, kterou přednesl Pavel Kulík. Seznámil s podrobným čerpáním rozpočtu v roce 2018 a konstatoval, že rok skončil přebytkem. Rozpočet na rok 2019 předložil též jako přebytkový.

Poté se ujal slova hospodář Libor Exner a podrobně rozebral plnění zarybňovací povinnosti. I při neplnění u parmy bylo zarybnění splněno na 130 %.

Následovalo jeho vyhodnocení úlovků na revírech MO. Též zazněly změny BPVRP, které platí od 1. 1. 2019, proběhla informace o možnosti výdeje RL na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou. První část schůze zakončil pan Josef Petrů zprávou dozorčí komise, kde hlavně upozornil všechny na důkladné prostudování BPVRP na jednotlivých revírech před zahájením lovu.

Jako první v diskuzi vystoupil jednatel Mgr. Václav Seidl, který podrobně zhodnotil vývoj členské základny od roku 2000, kdy byl stav 250 členů. Dále probral úkoly uložené konferencí SÚS pro MO a jejich plnění. Pozastavil se nad specifikami jejich revírů, kdy hlavně tok Sázavy je ovlivňován odpouštěním spodní vody z VD Želivka. Probral příchod elektronické komunikace mezi MO a SÚS. Dále s pozdravy vystoupili přítomní hosté a poděkovali výboru za pozvání.

Poté jsem vystoupil osobně, kdy jsem předal zdravici od výboru SÚS a jeho předsedy a též poděkoval výboru za pozvání. Seznámil jsem přítomné s prací výboru SÚS a sekretariátu. Musel jsem upřesnit některé věci, které zazněly od řečníků předemnou, a to ohledně Fondu na nákup vodních ploch a jeho plnění, BPVRP a systému redistribuce. Představil jsem nově zakoupenou pískovnu, možnosti dotačních titulů. Uvedl jsem též pokračování vícezarybnění revíru Sázava 8 ze zdrojů SÚS v podobě 100 kg pstruha obecného, které výbor ÚS ve spolupráci s odborem čistoty vod organizuje již třetím rokem.

V usnesení bylo odsouhlaseno přispění do Fondu nákupu vodních ploch částkou 4 000,- Kč.

Nasadili jsme 2 000 bolenů

Dne 18. března 2019 nám technik ÚS Prahy p. Lukáš Chamlár dovezl 2 000 ks bolena ročka. Bolena ročka máme každý rok dle zarybňovacího plánu vysadit 1 000 ks. Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2018 nevysadili žádného bolena, byla v letošním roce dodávka zvýšena o dluh z minulého roku. Bolen byl vysazen na soutok Želivky a Sázavy. Vysazování se zúčastnil hospodář Libor Exner a jednatel MO.

DSCN2494

DSCN2495

DSCN2490

Prodej kaprů na Vánoce 2018

Jako každý rok, uskutečnili Rybáři Soutice prodej kaprů na vánoční svátky. Prodej se uskutečnil v neděli dne 23.prosince 2018. Bylo prodáno 302 kg kaprů, dodaných Městskými lesy a rybníky v Kutné Hoře, sádky Opatovice. Prodeje se za výbor zúčastnili – Václav Ševeček, Libor Exner, Pavel Kulík, Ondra Ševeček, Mikeš Pavel st., Mikeš Pavel ml.

 

DSCN2419

DSCN2394

DSCN2415

DSCN2410

Zástřelné za kormorána

Schváleno: Stát bude nově vyplácet zástřelné 500 Kč za kormorána!
Datum: 29.10.2018

Ten nadpis říká vše podstatné. Stát se postavil za rybáře i ryby v našich vodách:

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 24. října 2018 č. 684 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, které nabývá účinnosti od 1. 11. 2018

BUDE STÁT VYPLÁCET ZÁSTŘELNÉ 500 Kč ZA KORMORÁNA 

Postup vyplácení náhrad bude upřesněn v nejbližší době.

Všem, kteří se podíleli na prosazení tohoto záměru a jeho realizaci patří za nás rybáře velké poděkování.

Obrázek

Nasazování štiky

Dne 26.10.2018 jsme do Sázavy 8 (revír 411 079) vysadili 110 kg krásné štiky. Štiku dodal pan Dušek od Jihlavy.

IMG_20181026_095819

IMG_20181026_095936IMG_20181026_100402

Co říkáte? Krásná štika, ne.

Výlov rybníka „Nový“ – 6.10.2018

Výlov rybníka „Nový“ v KÚ Trhový Štěpánov 6. října 2018.

Moto:

Proč řeku tak miluji?

Snad proto, že jsou v ní ryby,

nebo snad proto, že je volná a nespoutaná?

Kvůli tomu, že se nikdy nezastaví?

Snad proto, že šumí a nedá spát?

Snad proto, že je tu věky,

a nebo proto, že každý den její vody v dáli umírají?

A  nebo proto, že na ní můžeš plout,

a nebo na ní zemřít?

Ota Pavel

Vyznání Oty Pavla je mementem každého rybaře. Rybáři cítí, že je pro řeku nutno něco udělat. Aby žila, dál byla volná a nespoutaná, šuměla a nedala každému, nejen rybáři spát. Rybáři cítí s řekou a znají její životní osudy i trápení. Jednou je slabá pro nedostatek vody (jako letos). Jindy hrozí nám lidem svou nespoutaností, abychom si uvědomili, že tu je a má nám co ukázat.

Někdy žádá o pomoc. Je to převážně na konci roku. Když mlhy padnou na krajinu, teploty se pohybují kolem nuly a příroda svou krásou připomíná, že i krása je věc pomíjivá.

V tu dobu nastupují rybáři ke sklizni. Sklízí výsledek své celoroční práce. Nastává doba výlovů. Ne jinak tomu bylo i v sobotu 6.října 2018 na „Novém“ rybníce v Trhovém Štěpánově, kde rybáři ze Soutic lovili. Než však k výlovu mohlo dojít, musel se „Nový“ rybník „přistrojit“. Rybáři mají, jako myslivci, své názvosloví. „Přistrojit“ znamená odpustit vodu. Dovézt „nádobí“ – sítě, kesery, vaničky, kádě, vodu do kádí a zajistit odvoz ryb do svěřeného revíru Sázava 8.

A tak se v sobotu 6. října t.r. mohlo začít. Do loviště nejprve nastoupili „pěšáci“, aby provedli „sháňku“ ryb.  „Nevodu“ (sítě) se použilo jen pro zakrytí otvoru do „požeráku“ (vypouštěcí zařízení). Lovící parta pak nabírala „kesery“ ryby, které se přenášely ke třídění. Do připravených 13 kádí se „brakovalo“. (Ryby se třídily dle druhu.) Pak již nastala závěrečná fáze výlovu. Ryby se dopravovaly k vysazení do řeky. A jaký byl výsledek výlovu? Bylo odloveno 1 836 kg násadového kapra. Kapr o hmotnosti 0,6 až 1,- kg.  306 kg amura a 250 kg bílé ryby.  Co říkáte? Dobrý výsledek? Rozhodně ano.  Do rybníka bylo nasazeno na dvě „horka“ (dvě léta). 80 kg kapra, 1 000 ks amura ročka.  Bylo znát, že krmení dodávané Františkem Šandou mělo svůj účinek. Je třeba také poděkovat panu Josefu Kornovi za pomoc při opravě protržených dluží v „požeráku“ letos v červnu. „Klukům“ Mikešovým za zajištění všeho potřebného na odlov i zhotovení nových dluží. Jistě se najdou i další rybáři, zasluhující poděkování. Jako například Libor Exner, Jarda Nerad, Vašek Ševeček, Jiří Říha, Ondra Ševeček, Pavel Kulík, Zdeněk Doležal a také ZD Trhový Štěpánov a.s., která nám poskytla dopravu a dovezla vodu k odlovu. Ono to tak u nás rybářů chodí. Když je čas něco udělat, nekoukáme na čas ani námahu, abychom potom mohli „koukat“ do vody a něco ulovili. A co na to řeka Sázava? Radostně šuměla a spokojeně tiše si „brumlala“ tu svou písničku, obtěžkána novým životem v očekávání příštího probuzení jara. „Voni ti klucí rybářský zas přijdou, abych jim mohla vyprávět svůj příběh.“

 

Za soutické rybáře    Vašek  Seidl

DSCN2349

 

Příprava „Vatky“ na požerák

DSCN2385

 

     Bohatá úroda

DSCN2383

To není havíř, to je rybář Pavel Mikeš starší

DSCN2380

 

Eda Šupík má důvod k úsměvu. Bohouš Šimek mu „nafasoval“ keser.

 

DSCN2382

 

V pozadí „brakují“ Vašek Ševeček a Jarda Nerad

DSCN2387

 

To není úlovek

DSCN2362

1 2 3 5