VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Aktuální informace

1 2 3 6

Sumarizace úlovků 2020

 

Blíží se konec roku a tak přichází na řadu zpracovávání úlovků za rok 2020. Vzhledem k tomu, že budeme zpracovávat úlovky v novém programu potřebujeme odevzdat povolenky (úlovkové listy) co nejdříve. Oficiální termín je do 15. ledna 2021- Ti rybáři, kteří se rozhodli ukončit sezónu již nyní mohou odevzdat povolenky neprodleně (nebo zaslat poštou) na adresu ČRS, z.s., Místní organizace Soutice, 257 71 Soutice čp.104.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.


Sumář

Hospodářské vyrovnání 2020

Každý rok na podzim probíhá tzv. hospodářské vyrovnání (prověrky) mezi místními organizacemi a územním svazem. V našem případě (Středočeským územním svazem) v Praze – Lahovicích. Na tomto vyrovnání se provede zúčtování členských známek, povolenek, hodnocení zarybňovacího plánu v daném roce. Dále se domlouvají požadavky násad na příští rok. Vyzvednutí tiskopisů ( členských známek a povolenek ) na další rok. Naše MO se zúčastnila vyrovnání ve středu dne 11. listopadu 2020. Vzhledem k epidemiologickým opatřením se mohli zúčastnit za každou MO pouze dva zástupci. Zúčastnil se jednatel Václav Seidl a hospodář Libor Exner. Výsledek z vyrovnání byl dobrý. Některé kapitoly uvádíme v přiložených tabulkách.

 povolenky vyúč.2020 1

Zarybnění 1

Zarybnění 2

Vlastní výroba Soutice 2020

Navrhovaná změna ZP od roku 2022

Změna ZP

Štiky do Sázavy

Dnes, t.j. 2.11.2020 jsme vysadili do našeho revíru Sázava 8 (411 079) 110 kg štik dvouletých až tříletých. Štiky dodalo Rybářství SALMO s.r.o. Tábor.

DSCN3377

DSCN3375

DSCN3386

DSCN3380

Výlov rybníka „Nový“

Nastává podzim a příroda vydává své bohatství vytvořené po dobu celého roku. Lidé jsou připraveni sklízet výsledky své celoroční práce. Někdy příroda přispěje svým počasím ke sklizni. Někdy je skoupá vydat své poklady, jako by se zdráhala dát ze svého bohatství vše co má. Chce si něco uschovat na další roky. I člověk je ve svých skrytých vlastnostech takový. Nedává vše co může. Však rybáři jí také vše neberou. Tu jí na jednom místě vezmou, aby jí na druhém místě obohatili.

Proto dělají sportovní rybáři na podzim výlovy rybníků. Ryby vylovené na rybnících jsou nasazovány do řek a dalších sportovních vod, aby obohatily řeky a potoky o další generace rybích obsádek. Ale to předcházím. Celý rok je potřeba na rybnících krmit, hlídat zdravotní stav, hlídat obsádku před pytláky a rybožravými predátory. Až přijde podzim. Výbor rozhodne o termínu výlovu. Samozřejmě v termínu, kdy to vyhovuje většině zaúkolovaných členů. Rybník se začne „strojit“. Odpouští se voda z rybníka, aby ji v „lovišti“ nebylo moc.  V den výlovu se doveze „nádobí“ a výlov může začít.

A tak se také stalo dne 10. října 2020 na rybníce „Nový“ v KÚ Trhový Štěpánov, kde se sešlo 32 rybářů z ČRS. z.s., MO Soutice k k provedení výlovu. Je nutno dodat. že to byli ti nejvěrnější, kteří se sešli a neváhali obětovat ze své volné soboty několik hodin i přes epidemiologicky nepříznivé podmínky.

Odloveno bylo 1300 kg dvouletých a starších kaprů, 320 kg bílé ryby. Výlov se podařil. Rybáře přišel v jejich práci povzbudit i starosta města Trhový Štěpánov pan Josef Korn. Díky patří rybářům „tělem i duší“ klukům Mikešovým, hospodáři panu Liboru Exnerovi, Lukáši Kučerovi a samozřejmě i ZD Trhový Štěpánov a.s. za zapůjčení techniky.

mikeš

neradDSCN3355

DSCN3361

mikeš ml

Násada parmy

Ve středu dne 7.10.2020 nám přivezl z Rybí líhně v Poušově (u Třebíče) pan Lukáš Chamlár (pracovník SÚS ČRS Praha – Lahovice) 2 000 ks parmy ročka (délka 6 cm). Parmu jsme nasadili na svěřený revír Sázava8 (411 079). Vysazení parmy se zúčastnil p. Antonín Poláček a jednatel Seidl. Násada parmy byla ve velmi dobrém stavu (dovezena v igelitových pytlích pod atmosférou).

parma 1IMG_20201007_101213_resized_20201007_105320568

Toník Poláček vysazuje parmu

 

Výlov rybníka „Nový“ v KÚ Trhový Štěpánov

V sobotu dne 10. října 2020 se uskuteční výlov rybníka „Nový“ v KÚ Trhový Štěpánov. (Rybník je za Trhovým Štěpánovem u silnice na Vlašim). Sraz je v 08.00 hod. u rybníka. Výlov se uskuteční za každých podmínek, neboť „strojení“ rybníka bylo zahájeno před vyhlášením „nouzového stavu“. Vylovené ryby budou nasazeny do svěřeného revíru Sázava 8.IMG_20200801_092933

Nasazování ryb na podzim 2020

Dne 3. září 2020 jsme do svěřeného revíru Sázava 8 nasadili 500 ks lipana (průměrná velikost 9 cm) za 6 365 Kč. Násada byla dodána z MO ČRS Žleby.DSCN3324

Dne 9.září 2020 přišlo do stejného revíru 650 kg kaprů (průměrná hmotnost 2 kg) za 42 120 Kč z Městských lesů a rybníků Kutná Hora, sádky Opatovice.

DSCN3326

Rybářské závody 2020

Tak, jako každý rok, uskutečnil Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Soutice na rybníce „Donáťáku“ v Souticích v sobotu 25.7. a neděli 26.7. 2020 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. V sobotu soutěžili dospělí, kterých se zúčastnilo 32 a v neděli 48 děti. Lovit ryby mohli všichni i nerybáři. Jednalo se o propagační náborové závody. Počasí po oba dny rybářům popřálo. V sobotu se na l. místě umístil pan Milan Prokeš z Loun (1 095 bodů), 2.místo obsadil pan Josef Slanař rovněž z Loun (933 bodů) a na třetím místě skončil také „louňák“ pan Pavel Paclt (658 bodů). V neděli se na 1. místě umístil Tomáš Hanáček (213 bodů), druhá byla Nikol Šimková (187 bodů) a třetí Anna Simandlová (163 bodů). Pořadatelé chtějí touto cestou poděkovat všem sponzorům za příspěvky na  ceny. Moderátor závodů pan Bohumil Vlasák dále poděkovat všem organizátorům závodů, zejména manželům Mikešovým, Františku Gregorovi, Dušanu Kalvostrovi, Lukáši Kučerovi za přípravu a prodej občerstvení. Velké poděkování zaslouží i další členové výboru – Václav Ševeček, Ondřej Ševeček, Josef Petrů, Jiří Říha a zejména pak „duše“ závodů – hospodář MO – Libor Exner.

DSCN3185

DSCN3160

DSCN3171

DSCN3168

DSCN3188DSCN3314DSCN3288

Oprava buňky u Donáťáku

Výbor MO ČRS na své prosincové schůzi (2019) schválil opravu buňky u rybníka Donáťáku. Stará buňka již přestala vyhovovat z kapacitních důvodů a bylo ji třeba zvětšit. Úkolu se iniciativě chopil pan Pavel Mikeš st. (člen výboru) a hospodář pan Libor Exner. Z opravy buňky jsou následující fotografie. Až bude oprava zcela ukončena zveřejníme i foto uvnitř. Zatím nám nezbývá než za práci a iniciativu poděkovat výše jmenovaným.buňka u rybníka

buňka u rybníka II

1 2 3 6