VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Aktuální informace

1 2 3 6

Čistá Sázava 2020

Čistá Sázava 2020

Moto:

Proč řeku tak miluji?

Snad proto, že jsou v ní ryby,

nebo snad proto, že je volná a nespoutaná?

Kvůli tomu, že se nikdy nezastaví?

Snad proto, že šumí a nedá spát?

Snad proto, že je tu navěky.

A nebo proto, že každý den její vody v dáli umírají?

A nebo proto, že na ní můžeš plout.

A nebo na ní zemřít.

Ota Pavel

 

Toto spisovatelovo vyznání znají všichni dobří rybáři. Také o řeku celoročně pečují. Od vysazování ryb přes úklid břehů kolem řeky po sledování zdravotního stavu ryb i čistoty vody.

Každoročně začíná úklid řeky na začátku roku. V měsíci dubnu, kdy se soutičtí rybáři připojují k aktivitě občanského sdružení Posázaví s.r.o. – k akci „Čistá Sázava“. Letos byla situace výjimečná. Vzhledem ke zdravotním opatřením vlády ČR se pravidelná akce nemohla konat.

A tak byl kolem našeho rybářského revíru vidět velký nepořádek. Veřejnost žehrala na rybáře, vodáky a všechny turisty pohybující se kolem řeky. Proto se rybáři z MO ČRS Soutice rozhodli zjednat alespoň částečnou nápravu. Od nápadu k realizaci nebylo daleko. V sobotu dne 27.června 2020 se sešlo 43 soutických rybářů.

Cílem bylo vyčistit od odpadků revír Sázava 8 číslo 411 079. Pustili se od jezu v Chabeřicích po proudu až k jezu ve Střechově. S překvapeními zjistili co všechno je možné v řece najít. Práce nebyla snadná. Vzhledem ke stavu vegetace byly místy metrové porosty kopřiv a ostatních náletů. Bylo sebráno 10 pytlů odpadu. Když se s dobrým pocitem vraceli od řeky, slíbili si, že se k akci čištění Sázavy opět připojí v dubnu.2021.

 

Za soutické rybáře Vašek Seidl – jednatel MO.

9A98F627-7B04-439F-8C39-1CD071E48A6E

DSCN3120

IMG-20200701-WA0015

 

 

 

 

Nasazování cejna

Dne 26. června 2020 se nám podařilo realizovat dlouho plánované nasazení cejna velkého. Několik let zpět jsme nemohli sehnat požadovanou hmotnost cejna k nasazení do Sázavy. Letos se nám podařilo sehnat cejna velkého od produkčních rybářů z Pohořelic. Bylo dodáno 1 300 kg cejna o váze nad 1 kg. (nad 47 cm). Z tohoto množství si MO Vlašim odebrala 500 kg. Cejn byl dodán ve výborné kondici a neuškodila mu dlouhá cesta z jihu Moravy. Vysazení cejna se zúčastnil hospodář pan Libor Exner, místopředseda pan Václav Ševeček a jednatel Václav Seidl. Poděkování patří našemu členu panu Pavlu Hazdrovi i panu Přibylovi z Pohořelic. Tím jsme splnili usnesení z poslední výroční schůze, že se pokusíme vysadit „pořádného“ cejna do Sázavy 8 a vytvořit dobré podmínky k úlovkům těchto ryb. Vzhledem k úspěšnosti plánujeme tuto akci opakovat.

DSCN3099

DSCN3100

DSCN3098

Pozvánka na akci Čistá Sázava 2020

Výbor MO ČRS Soutice si dovoluje pozvat všechny své členy mladší 65 let na brigádu při čištění řeky Sázavy. Sraz je v v sobotu dne 20. června 2020 v 08.00 hod. na návsi v Souticích. Každoročně tuto akci konáme v měsíci dubnu. Letos  se akce nemohla konat vzhledem k zdravotnickým opatřením vlády ČR. Akce bude náročnější než na počátku roku vzhledem ke stavu vegetace. Členové na brigádě by měli mít vysoké body a dlouhé kalhoty (pro nebezpečí klíšťat). Rukavice, pytle na sebraný materiál dostanou od pořadatelů.

clenove_vyboru

Z činnosti v roce 2019

Výbor MO ČRS Soutice na své schůzi dne 5. června 2020 v Dubějovicích rozhodl v roce 2020 nekonat výroční členskou schůzi. Důvodem jsou koronavirová opatření vlády ČR a dalším důvodem je počínající období dovolených (červenec – srpen).  První vhodným termínem pro konání výroční členské schůze by tak připadal měsíc zaří 2020, kdy zbývá do termínů konání VČS za rok 2020 jen pět měsíců. Pět měsíců do další výroční členské schůze!!! Proto rozhodl výbor informovat o činnosti v roce 2019 na tomto webu.

Ze zprávy předsedy pana Říhy o činnosti v roce 2019. 

V loňském roce došlo po letech sporů k sjednocení systému redistribuce. Započítávat se budou nejen úlovky ale i docházky na revíry. Podkladem pro výpočet redistribuce finančních prostředků za docházky a úlovky je statistika docházek a úlovků na CS revírech zpracovaná centrálně nezávislým zpracovatelem z odevzdaných záznamů o úlovcích na CS povolenky, a to na mimopstruhových a pstruhových rybářských revírech dohromady. Pro potřeby redistribuce finančních prostředků za úlovky budou jednotlivé druhy ryb rozděleny do tří samostatných kategorií. I. kategorie (Ca, Ú, Po, Li, Hl), II: kategorie (Š, Su, Pd, Si, L, Mn, Oř) a III. kategorie (ostatní druhy ryb). Docházky a úlovky členů MO vlastního ÚS ČRS na vlastních revírech příslušného ÚS ČRS se do této statistiky nezapočítávají.

Hodnota přerozdělení za docházky činí 15 % z celkové částky určené k redistribuci za docházky a úlovky. Výpočet hodnoty jedné docházky se provádí vydělením částky určené k redistribuci za docházky celkovým počtem docházek na CS povolenky v předchozím kalendářním roce. ÚS ČRS a Rada ČRS obdrží za docházky na vlastních revírech v předchozím kalendářním roce částku odpovídající násobku hodnoty jedné docházku celkovým počtem docházek na revírech příslušeného ÚS ČRS a Rady ČRS.

Hodnota přerozdělení za úlovky činí 85 % z celkové částky určené k redistribuci za docházky a úlovky. ÚS ČRS a Rada ČRS obdrží za úlovky ryb na vlastních revírech v přechozím kalendářním roce zařazených do I. kategorie 400 Kč/kg, za úlovky ryb zařazených do II. kategorie 300 Kč/kg a hodnota III. kategorie ryb bude stanovena dopočtem do celkové částky zbývající k redistribuci.

V rybářských orgánech se hovoří také o profesionalizaci rybářské stráže. Z našeho pohledu je zatím profesionalizace rybářské stráže utopií. Důvodem je financování, vybavení a řízení tohoto kontrolního orgánu. Snad částečným řešením je ustanovení rybářské stráže s územní působností. V kraji bylo ustanoveno 25 členů rybářské stráže s působností na všechny rybářské revíry na územní středočeského kraje.

20191116_153153

Chtěl bych dále upozornit na změny vstupující v platnost na revírech v režimu rybníkářství.  U mimopstruhového režimu od 16. 4. 2020 (na pískovně u Pískové Lhoty od 16. 5.), u pstruhového režimu od 1. 11. 2020!

Předně je stanoveno, že na těchto vodních plochách může odlov provádět pouze ten lovící, který si na  webu www.crs-sus.cz stáhne „Oprávnění k odlovu“. To provede tak, že na webu vyplní formulář „Oprávnění k odlovu“ a poté mu bude odkaz s „Oprávněním“ odeslán na jím uvedený e-mail. Zde si ho stáhne, vytiskne a bude ho mít vždy při sobě, pokud se vydá na odlov na těchoto vodních plochách. Upozorňuji, že nestačí mít „Oprávnění“ stažené v mobilním telefonu (pověřená kontrola na toto nebude brát zřetel), ale musí ho mít vytištěné. Platnost „Oprávnění“ je vždy na kalendářní rok, což znamená, že to současné končí 31. 12. 2020.

Pouze držitel tohoto „Oprávnění“ a odpovídající povolenky k lovu, může poté, co zaplatí místenku prostřednictvím SMS zprávy (neplatí pro Brožkovnu a Smilovice) v ceně MP režim 25,- Kč a P režim 50,- Kč (platí vždy na daný den), zahájit odlov na dané vodní ploše.

Oprávnění“ platí pro odlov v těchto vodních plochách:

Blažejovický potok – Píště (Rachyně): kombinovaný režim (MP + P)

Božkov: kombinovaný režim

Brožkovna: mimopstruhový režim

Jelito: mimopstruhový režim

Mlynařice 3 – Dvorce: kombinovaný režim

Písková Lhota: mimopstruhový režim

Stržený: mimopstruhový režim

Vlkava 4 – Smilovice: mimopstruhový režim

V minulém roce měla soutická rybářská organizace celkem 420 členů. Z toho bylo 384 dospělých, 4  dorostenci a 32 členů do 15 let. Proti minulému roku  došlo k nárůstu o 21 členů z toho 7 dětí do 15

věková struktura

 

Od poslední výroční schůze do 31.12.2019  dne přijal výbor tyto členy:
Členové 2019

 

V loňském roce jsme se opět účastnili akce „Čistá Sázava“ Byl vyčištěn úsek Sázavy od jezu v Chabeřicích po jez ve Střechově. Sebrané odpadky odvezli pracovníci Městského úřadu v Trhovém Štěpánove na skladku. Tato akce se bude opakovat i letos a to v sobotu 4 dubna. Proto se na Vás obracím se žádosti o účast. Sejdeme se v 8.00 hod na návsi v Souticích.

V roce 2019 jsme pořádali koncem měsíce července rybářské závody na rybníce „Donáťáku“. Tyto závody pořádáme jako propagační. Mohou se jich zúčastnit i nečlenové. Dáváme tím možnost poznat rybářský sport širší veřejnosti a případně získat další členy. Závody se staly tradicí, ve které chceme pokračovat i v letošním roce.

Připojili jsme se v loňském roce k akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“. V měsíci září jsme uspořádali pro děti z prvního stupně Základní školy ve Vlašimi akci, zaměřenou na poznávání ryb, způsobů rybolovu a vlastní rybolov. Za pomoc při organizaci a přípravě této akci chci poděkovat manželům Adamcovým, kteří připravili pro děti soutěže. Akce byla kladně hodnocena paní ředitelkou školy. I v letošním roce chceme tuto akci opakovat.

DSCN2877

Každoročně provádíme před vánočními svátky prodej kaprů na Vánoce. Je to služba pro občany nejen ze Soutic, ale i okolních vesnic. Zájemci si mohou zakoupit vánoční rybu těsně před Štědrým dnem, kterou pak lehce uchovají v požadovaném stavu.

DSCN2410

 

Dále Vás chci informovat o úspěšné prezentaci výstavy „Sportovního rybářství“, která se konala od poloviny listopadu do poloviny ledna v Muzeu Štěpánovska pod záštitou města Trhový Štěpánov. Na výstavě se ve všední dny mohli návštěvníci seznámit s činností rybářských organizaci v Souticích a Kladrubech. Připraveno bylo mnoho informací o rybaření sportovním, tak profesionálním. Vystavováno bylo velké množství  fotografií, textů a rybářských exponátů z dob současných i dávno minulých. Děkuji všem našim rybářům, kteří se na přípravě a instalaci výstavy podíleli.

 

20191116_152124

 

Ze zprávy hospodáře pana Libora Exnera za rok 2019

Máme svěřen revír Sázava 8 č. 411079 od délce 8 km a výměře 25 ha. Dále Štěpánovský potok 1 č. 413 032 od 12 km a výměře 3 ha.

Rybochovná zařízení mají výměru 5,2 ha. Jsou to rybníky Nový v KÚ Trhový Štěpánov, Kupsák v KÚ Dubějovice a Honziňák v KÚ Soutice. Každoročně kontroluje stav našich rybochovných zařízení i Státní veterinární správa pro Středočeský kraj. Kontroluje se zdravotní stav rybí obsádky, pohotovostní plány, kvalitu vody, veterinární rizika, způsob krmení a vystavování veterinárních osvědčení. Při kontrolách nebyly zjištěny závady. Musíme také vést evidenci o neplemenných rybách a toto hlášení postupovat Rybářskému sdružení v Českých Budějovicích.

Plnění zarybňovací povinnosti v roce 2019

Zarybňovací povinnost

Prodané povolenky 2019

Povolenky 2019

 úlpvly 2019

 

 

 

 

Vysazení úhořů

Ve středu dne 27. května 2020 jsme do svěřeného revíru Sázava 8 (411 079) vysadili 400 ks odkrmeného úhoře (asi 4 kg). Úhoře dovezl p. Milan Štěpnička, hospodář ČRS, SÚS Praha. Vysazení úhořů se zúčastnil také ing. Peták, vedoucí oddělení rybářství Středočeského úřadu v Praze. Tento úřad vysazení úhořů dotoval takže jsme neplatil tohoto úhoře ani korunu. Jinak  cena l kg stoji 1 632,- Kč.  Za uskutečnění tohoto mimořádného vysazení děkujeme Krajskému úřadu a Středočeskému územnímu svazu v Praze.

 DSCN3083

hospodář p. Libor Exner při vysazení úhořů.

DSCN3092

Tyto úhoře jsme vsazovali

DSCN3084

Ing. Peták při kontrole vysazení

Kontrola hospodáře na revíru

Dne 5 dubna 2020 v odpoledních hodinách provedl kontrolu revíru Sázava 8 hospodář MO p. Libor Exner společně s jednatelem. Bylo kontrolováno 13 rybářů, u kterých nebylo zjištěno žádných závad. Někteří rybáři byli upozornění na nepořádek ve svém okolí. Tyto závady byly okamžitě odstraněny. Kontroly budou pokračovat i v dalším období. Ukazuje se, že v době vyhlášení mimořádných zdravotních opatření je u řeky větší počet rybářů.IMG_20200404_143112

Placení příspěvků

Odložení povinnosti úhrady členského příspěvku

Vážení rybáři, v souvislosti se současnou situací v ČR oznamujeme, že termín pro splnění členských povinností (úhrady členské známky) je odložen, a to nejméně do ukončení platnosti mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru. Rybáři se tak nemusí obávat, že pokud neuhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu, bude jim členství ukončeno.Na návrh předsedy ČRS dr. Macha přijala Republiková rada mimořádné opatření, odkládající povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS) do konce dubna; toto opatření je platné na dobu neurčitou, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření.

Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.

O případných dalších změnách souvisejících s uzavřením kanceláří místních organizací budeme průběžně informovat.

Petrův zdar!

Tomáš Kočica

logo

Jarní nasazování ryb

Dne 9.dubna 2020 jsme do Štěpánovského potoka l vysadili 190 kg pstruha duhového dvouletého. Z tohoto množství bylo 60 kg dotace (redistribuce za úlovky v loňském roce). Tuto redistribuci neplatíme a představuje hodnotu 6 900,- Kč. (115 Kč/kg).

DSCN3008

DSCN3034

Dne 10.4.2020 jsme do Štěpánovského potoka 1 (revír 413 032) nasadili 60 kg pstruha potočního

DSCN3040

+DSCN3037

DSCN3039

Dne 4. dubna 2020 jsme dovezli z MO Kácov 4 500 ks línka ročka do rybníka „Kupsák“ v KÚ Dubějovice. Tento rybník budeme lovit v roce 2021 a tak máme vytvořený dobrý předpoklad pro splnění ZP v línu. Línka dovezl hospodář Libor Exner a jednatel.

IMG_20200404_133150

 

 

Dne 17.března 2020 jsme do Sázavy 8 (revír 411 079) nasadili 600 kg tržního kapra, který byl dodán z rybníka Roubíček (Městské lesy a rybník Kutná Hora). Kapr byl v dobré kondici o hmotnosti nad 2 kg/Ks.

DSCN2984DSCN2985

Dne 19. břzena 2020 jsme vysadili 1000 ks bolena (velikost 6 – 10 cm), které dovezl technik pan Lukáš Chamlár.Bolen byl vysazen rovněž do Sázavy 8.

DSCN3004DSCN3002

1 2 3 6